Inhoudelijk Jaarverslag

Jaarverslag 2014

Stichting Vrienden van KamaK

Inleiding

Het kalenderjaar 2014 stond vooral in het teken van de verzelfstandiging op 1 juni

van Theater KamaK.

KamaK, dat tot 1 juni 2014 een van de dagactiviteiten van Aveleijn was, ging op

eigen benen verder. Dat betekende nogal wat. Er kwam een stichtingsbestuur, er

werden afspraken gemaakt met instellingen en gemeenten, er werd hard, heel erg

hard gewerkt. De Stichting Vrienden van KamaK heeft daar waar mogelijk

mee gedacht en mee gepraat over de toekomst van KamaK.

 

 Belangrijke zaken in 2014

      

Het bestuur heeft 7 keer vergaderd, met het dagelijks bestuur en 3 keer

met de stichting KamaK. De vergaderingen zijn gehouden in het KamaKtheater op

het Esrein in Hengelo. De vergaderingen met de nieuwe Stichting KamaK hadden

vooral ten doel te onderzoeken waar de beide stichtingen elkaar kunnen

ondersteunen en aanvullen

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Mevr. A. H. Kerckhaert-Bogaerts, voorzitter

De heer H. kloosterhof, penningmeester

De heer G.Besnyoi, secretaris .

Bestuursleden, mevr. L. Nijhuis en de heer T. Breuer.

 

In 2014 zijn nieuwe pasjes voor de vrienden gemaakt, dit keer zonder jaartal

zodat er niet ieder jaar nieuwe pasjes gemaakt hoeven te worden.

Iedere vriend heeft een nieuwe pas ontvangen die recht geeft op een korting

van € 2.50 per voorstelling.

 

2014 Was het jaar van ‘Meneer Damocles’, een succesvolle productie die steeds

voor uitverkochte zalen zorgde.

Dank zij onze Vrienden konden wij het verzoek om financieel bij te springen

honoreren en werd het een fantastische voorstelling.

 

Overige activiteiten

Slingerbeurs 15-maart, er worden 3 matches gemaakt:

– Pagelink biedt hulp bij het opzetten en onderhouden van een eigen website

– Entree Afrikamuseum door Odfellows

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×