Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /var/www/clients/client10227/web376/web/wp-content/themes/kamak/functions.php on line 3
Over Kamak - Kamak Theater

Over Kamak

Wie is KamaK

KamaK is een theatergezelschap van acteurs, professionals en een grote groep vrijwilligers. De acteurs hebben allen een verstandelijke beperking. Theater KamaK neemt actief deel aan de samenleving en levert een bijdrage aan de wederzijdse integratie.

Wat doet KamaK

De kernactiviteit bestaat uit het maken van theater als dagbesteding in een theatergebouw met de onderdelen: techniek, decor, gastheerschap, catering en toneelmeester. Theater KamaK verzorgt jaarlijks een vernieuwende productie met een maatschappelijk thema. Deze productie wordt gespeeld in de regio en in het (buiten)land. Tevens speelt de theatergroep ook kleinere producties, straatvoorstellingen, meespeelvoorstellingen en workshops en ondersteunen ze presentaties. Theater KamaK ontwikkeld ook producties op verzoek.

 

Stichting Vrienden van KamaK

De Stichting Vrienden van Kamak vindt, dat mensen met een verstandelijke beperking volwaardig lid zijn van de maatschappij en wil een bijdrage leveren aan de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in het algemeen en die van de acteurs van Kamak in het bijzonder.

De stichting stelt zich ten doel het zonder winstoogmerk financieel ondersteunen van activiteiten van de Theatergroep Kamak te Hengelo (Ov) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting wil in de eerste plaats Vrienden van Kamak werven.  Een Vriend van Kamak is iemand die (een zekere) betrokkenheid voelt bij het werk van Kamak en daarom bereid is jaarlijks een financiële bijdrage te geven.  Als tegenprestatie ontplooit de stichting activiteiten om de vrienden van Kamak te koesteren en te behouden.

Daarnaast wil de stichting samen met de theatergroep andere financiële bronnen aanboren. Te denken valt hierbij aan sponsorprojecten, fondsen en bedrijven.

De AWBZ draagt in belangrijke mate bij aan de financiering van repetities en voorstellingen van Kamak, maar voor een optimale ontplooiing van de acteurs, voor de inrichting van de zaal, de decors, de toneelkleding van de acteurs en de kosten van de auteursrechten zijn aanvullende middelen nodig, waar de Stichting Vrienden van Kamak voor wil zorgen.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×